Web Uygulaması Geliştirme

Web uygulaması geliştirme belirlenen amaç veya amaçlar doğrultusunda oluşturulan bir yazılım projesinin ardışık evreler halinde dijital dünyada hayata geçirilmesidir. Aynı zamanda; gereksinimlerle birlikte, hedeflerin hazırlanmasını ve gerekli tasarımların yapılması süreçlerini de içermektedir.

Yeni bir web uygulaması geliştirmenin üç temel aşaması vardır;

1) Analiz Evresi: Ekibimizin bir araya gelerek ve fikir alış verişi yaparak uygun platformların, kullanılacak yazılım dillerinin, sunucu özelliklerinin, sisteme dahil edilecek gerekli bileşenlerin analiz edildiği ve yazılım mimarisinin taslağının oluşturulduğu evredir.

2) Geliştirme Evresi: Yazılımcılarımızın ve tasarımcılarımızın bir arada çalışarak kodlamanın ve tasarımların yapıldığı evredir.

3) Test: Ekibimiz oluşturulan yazılımın tüm testlerini yapar, oluşan veya gözden kaçan hataları giderir ve ilk versiyonunu müşterimize sunar.

Sürecimiz, projenin tamamını küçük iş paketlerine dönüştürerek analiz sürecinde elde edilen verilere dayanan tasarımların prototip testleri ile başlar. Her iş döngüsü sonunda elde edilen müşteri geri bildirimlerine göre tekrarlar ve devam eder. Bu döngü ideal yazılım parçacıklarına ulaşılınca son bulur.

Her uygulama için yukarıdaki iş süreci izlenerek ihtiyacınıza en uygun çözüm için çalışmalar gerçekleştirilmiş olur ve projeniz çalışacağı ortamda yayına başlar.

Dijital Çözümlerimiz ve Ücretsiz Analiz Hizmetlerimiz İçin Hemen Bize Ulaşın!