Yazılım Geliştirme

Yazılım geliştirme belirlenen amaç veya amaçlar doğrultusunda oluşturulan bir projenin ardışık evreler hâlinde dijital dünyada hayata geçirilmesi işlemidir. Aynı zamanda; gereksinimlerle birlikte, hedeflerin hazırlanmasını ve gerekli tasarımların yapılması süreçlerini de içerir.

Yeni bir yazılım oluşturmanın temel üç aşaması vardır;

1) Analiz Evresi: Mühendislerin bir araya gelip fikir alış verişi yaparak uygun plartformların, kullanılacak yazı diliniz, gerekli algoritmaların analiz edildiği ve yazılım mimarisinin kabaca taslağının oluşturulduğu evredir.

2) Geliştirme Evresi: Yazılımcıların ve tasarımcıların bir arada çalışarak kodlamanın ve çizimlerin yapıldığı evredir.

3) Test: Gereken yazılımların tanımlanmasıyla başlar. Bu yüzden, yazılım gereksinimlerinin analizi yapılır ve yazılım gereksinimleri ayrıntılı olarak belirtilir. Ardından, yazılım tasarımı yapılır. Sonrasında ise, programlama, test etme ve bakım aşamalarına geçilir. Genellikle, dış ticaret geliştirme amaçlı ticari yazılım geliştirme, pazarın talebinin bir sonucudur. Kurumsal türde yazılım geliştirme ise, genellikle işletme ortamındaki bir ihtiyaç veya sorundan kaynaklanmaktadır.

Yazılım geliştirme süreçlerimiz için Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme Metodolojisini kullanmaktayız. Sürecimiz, projenin tamamını küçük iş paketlerine dönüştürerek analiz sürecinde elde edilen verilere dayanan tasarımların prototip testleri ile başlar. Her iş döngüsü sonunda elde edilen geri bildirimlere göre tekrarlar devam eder. Bu döngü ideal yazılım parçacıklarına ulaşılınca son bulur.

Her yazılım paketi için bu sıra ile iş süreci izlenerek ihtiyacınıza en uygun çözüm için çalışmalar gerçekleştirilmiş olur.

Dijital Pazarlama Çözümleri ve Ücretsiz Analiz Hizmetleri İçin Hemen Bize Ulaşın!