Kurumsal Kimlik

Bir işletmenin; kullandığı yazılımlarla birlikte grafik tasarım teknolojisi de önemli bir unsurdur. Grafik tasarım sanat ile teknolojinin yaratıcılıkla birleştiği bir çeşit görsel iletişim yöntemidir. Bir mesajı iletmek ya da bir düşünceyi görselleştirmek için metin ve görseller organize edilir. Bu, iki boyutlu ya da üç boyutlu olarak gerçekleştirilebilen, yaratıcı bir süreç dilimidir.

Kurumsal kimlik; bir kurumun dış çerçeveden görünen yüzüne verilen isimdir. Bu kapsamda bir şirketin kurumsal kimliği o kurumun imajını ifade etmektedir. Kullanılan dijital nesneler, fotoğraflar, videolar, ikon ve yazı tipleri kurumun kişiliğini en iyi yansıtacak şekilde özenle seçilmelidir.

Amblem, logo, kurumsal evrak, katalog, broşür, web sitesi, araç giydirme, tabela, flyer, rollup vb. tasarımlar kurumsal kimlik hizmetlerinin temelini oluşturur. 

İşletme niteliklerine göre verilen hizmetlerdeki spektrum genişlemekte ve daralmaktadır.

Dijital Pazarlama Çözümleri ve Ücretsiz Analiz Hizmetleri İçin Hemen Bize Ulaşın!